งานประชุมวิชาการ Respect the Past, Enchant the Future :
Are we ready for Thailand 4.0?
Anesthesiology, Critical Care Medicine and Pain Medicine

Hotel Registration

1. โรงแรงมณเฑียร สีลม (ติดต่อ คุณกฤติยา มัธยมพันธ์ โทร. 09 3891 9798)

ราคาห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

ราคาห้องพักคู่ 1,900 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

2. โรงแรม I Resident Hotel (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
(ติดต่อคุณปารดา วงษ์พานิช โทร. 08 6309 5251)

ราคาห้องพักเดี่ยว 1,400 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

ราคาห้องพักคู่ 1,500 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

3. โรงแรม FuramaX clusive สาทร กรุงเทพฯ (มีรถรับ-ส่ง)
(ติดต่อคุณชินานารถ พรรณรัตน์ โทร. 08 1813 9278)

ราคาห้องพักเดี่ยว 1,400 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

ราคาห้องพักคู่ 1,800 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)