งานประชุมวิชาการ Respect the Past, Enchant the Future :
Are we ready for Thailand 4.0?
Anesthesiology, Critical Care Medicine and Pain Medicineในโอกาสที่ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2505 บัดนี้ ครบรอบ 55 ปี ครบรอบ สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 ปี และ การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยครบ 70 ปี คณาจารย์ ในภาควิชาเห็น ควรจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อฟื้นฟูวิชาการทาง วิสัญญีวิทยา เวชบำบัดวิกฤตและการระงับปวด ตลอดจนการแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ นิทรรศการการแพทย์ที่ทันสมัย แก่ แพทย์ วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการบริการ วิชาการ และเป็นหนึ่งในโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล

กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12, 13 จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งประวัติศาสตร์นี้

ขอแสดงความนับถือ

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์