การให้บริการ Service

การให้บริการทางวิสัญญี (Anesthesia Service)
In 2012, we delivered high standard anesthetic care to more than 20,000 cases.  There are about 40 operating rooms and 10 outside operating room locations at King Chulalongkorn Memorial Hospital.
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาให้บริการระงับความรู้สึกทั้งผู้ป่วยทั่วไปในเวลาราชการ และผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ กว่าสองหมื่นรายในปี พ.ศ. 2555

การระงับปวด (acute and chronic pain management)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาให้บริการด้านการระงับความปวดเเบบเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกชนิด ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอด ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ผู้ป่วยอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก เเละผู้ป่วย ในหอเวชบำบัดวิกฤต ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเรื้อรัง ทางภาควิชาให้การดูเเลทั้งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคปวดเรื้อรังเเบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่ได้รับการปรึกษาจาก ภาควิชาอื่นๆที่มีอาการปวดเรื้อรังประเภทต่างๆ อาทิเช่น จากมะเร็งระยะสุดท้าย หรืออาการปวดปลายเส้นประสาทที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะ

คลินิคฝังเข็มเเละระงับปวด (Acupuncture and Pain Clinic)
เปิดให้บริการคลินิคฝังเข็มที่ตึกภปร. 11 สำหรับผู้ป่วยนอก โดยเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน โดยทีมเเพทย์ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านฝังเข็ม รวมทั้งการให้การรักษาโรคปวดเรื้อรังประเภทต่างๆ ในคลินิคระงับปวด

การดูเเลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care)
Our critical care team are responsible for patient care in surgical ICU, cardiovscular and throacic surgical ICU, OB-Gyn ICU and respiratory care for neurosurgical ICU.
ให้บริการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโดยให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเป็นหลัก ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป, หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก, หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท และหอผู้ป่วยวิกฤตสูตินรีเวช โดยวิสัญญีแพทย์ให้ดูเเลรักษาผู้ป่วยการร่วมกับศัลยเเพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง