การให้บริการ Service

ศูนย์ชีวาภิบาล (Center for Palliative Care)
Multidisciplinary care team with internal medcine, psychiatry, surgery, anesthesiology and social service providing the best care for termilally ill patients. Our anesthesiologists are mainly involve in pain management.
ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเป็นทีมร่วมกับแพทย์เเละพยาบาลในสาขาต่างๆอาทิ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และหน่วยสวัสดิการสังคม โดยวิสัญญีเเพทย์มีหน้าที่หลักดูเเลการระงับ ความปวดเรื้อรัง

ศูนย์ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
Princess Sirindhorn Craniofacial Center

Under the Thai Red Cross Society and the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, is the first center for craniofacial deformities in Southeast Asia. This is a large multidisciplinary care specialists from various fields collaborate in evaluating, diagnosing and treating patients for the best possible outcome.

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬากรณ์ (Center for Organ transplantation)
Our center for organ transplantation is one the most active organ transplantation program in the country, provides perioperative care for the patients recieving liver(both cadaveric and living donor), kindney(both cadaveric and living donor), pancreas and heart transplantation.
ให้การระงับความรู้สึกและดูแลผู้ป่วยที่มาเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ไต ตับอ่อน และหัวใจ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาฯ
สภากาชาดไทยเป็นหนึ่งในศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การให้บริการทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด (Anesthesia for service outside operating room)
We provide anesthetic care for the patients undergoing various procedures including diagnostic, therapeutic and interventional radiolgic procedures, endoscopic procedures, cardiac catheterization, electroconvulsive therapy.
มีการให้บริการระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยที่เข้าการทำหัตถการประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับบริการของแผนกรังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มาทำการรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า ผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องทางเดินอาหาร
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ห้องสวนหัวใจ

การให้บริการชุมชน (Social Resopsibility Service)
Craniofacial anomalies, operatation smile, neurosurgical, adult and pediartic cardiac surgery in rual area
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาร่วมกับทีมศัลยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเเละขาดเเคลนทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ เช่น การผ่าตัด รักษาความผิดปรกติบนใบหน้า การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเเละ โรงพยาบาลประจำจังหวัด